Đề cương môn học bộ môn Kế toán doanh nghiệp
02/01/2017 | 3792 lượt xem

Bộ môn Kế toán Doanh nghiệp được giao nhiệm vụ Quản lý và giảng dạy các môn học

1. Kế toán công ty

2. Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

3. Kế toán tài chính (ngoài ngành kế toán)

4. Kế toán tài chính 1

5. Kế toán tài chính 2

6. Kế toán thương mại dịch vụ

7. Kế toán xây dựng cơ bản

8. Tổ chức công tác kế toán

9. Thực hành kế toán trong doanh nghiệp

Đề cương các môn học xem chi tiết tại đây

Video