Đề cương môn học bộ môn Kế toán tổng hợp
02/01/2017 | 3590 lượt xem

Bộ môn Kế toán Tổng hợp được giao nhiệm vụ Quản lý và giảng dạy các môn học

1. Kế toán hành chính sự nghiệp

2. Kế toán ngân hàng

3. Kế toán ngân sách

4. Kế toán thuế

5. Nguyên lý kế toán

6. Luật và chuẩn mực kế toán

7. Kế toán xây dựng cơ bản

8. Thực hành kế toán thuế

9. Thực hành kế toán hành chính sự nghiệp

Đề cương các môn học xem chi tiết tại đây

 

Video