Đề cương môn học bộ môn Kiểm toán
02/01/2017 | 688 lượt xem

Đề cương môn học môn Kiểm toán căn bản Download tại đây

Đề cương môn học môn Kiểm toán ngân sách Download tại đây

Đề cương môn học môn Kiểm toán báo cáo tài chính Download tại đây

Đề cương môn học môn Kế toán quốc tế  Download tại đây

Đề cương môn học môn Kiểm toán nội bộ Download tại đây

Video