Bộ môn hệ thống thông tin kế toán
12/09/2016 | 4241 lượt xem

BỘ  MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

1.      CÁC MÔN HỌC ĐẢM NHIỆM

STT

TÊN MÔN HỌC

SỐ TC

GHI CHÚ

1

Kế toán quản trị

3

 

2

Kế toán máy

3

 

3

Lập và phân tích BCTC

2

 

4

Hệ thống thông tin kế toán

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2. THÔNG TIN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

STT 

Họ  và tên

Học hàm, học vị

Chức danh

Môn học giảng dạy

1

Đặng Thị Dịu

ThS. NCS

Trưởng Bộ môn

Kế toán quản trị

Kế toán máy

Lập và phân tích BCTC

Hệ thống thông tin kế toán

2

Đỗ Thị Thu Hằng

TS

P.Trưởng Bộ môn

Kế toán quản trị

Lập và phân tích BCTC

Hệ thống thông tin kế toán

3

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

TS

Giảng viên

Kế toán máy

4

Trần Tuấn Anh

TS

Giảng viên kiêm nhiệm

Kế toán quản trị

Kế toán máy

Lập và phân tích BCTC

Hệ thống thông tin kế toán

5

Nông Ngọc Hưng

 ThS. NCS

Giảng viên

Kế toán máy

6

Dương Thanh Tình

ThS. NCS

Giảng viên kiêm nhiệm

Thực hành kế toán máy

7

Hoàng Thị Nguyệt

ThS

Giảng viên

Kế toán máy

Hệ thống thông tin kế toán

8

Nguyễn Thị Kim Oanh

ThS

Giảng viên

Kế toán quản trị

Lập và phân tích BCTC

9

Hoàng Mai Phương

Cử nhân

Giảng viên

Kế toán máy

Hệ thống thông tin kế toán

10

Nguyễn Thị Hường

ThS

Giảng viên

Kế toán quản trị

Lập và phân tích BCTC

11

Vũ Thị Hoà

ThS

Giảng viên

Lập và phân tích BCTC

12

An Thị Thư

ThS

Giảng viên kiêm nhiệm

Thực hành kế toán máy

13

Nguyễn Thị Hồng

ThS

Giảng viên kiêm nhiệm

Thực hành kế toán máy

14

Nguyễn Thị Yến

Cử nhân

Giảng viên

Kế toán máy

15

Nguyễn Thị Minh Xuân

Cử nhân

Giảng viên

Kế toán quản trị

 

Video