Danh sách Cán bộ, Giảng viên Khoa Kế toán
23/02/2017 | 2070 lượt xem
STT SL Học hàm, học vị Họ và tên   SĐT Email Ghi chú 
I. BM KẾ TOÁN TH   bmketoandn@gmail.com  
1 1 PGS. TS Trần Đình  Tuấn 0912.039.920 Trantuankt@gmail.com TK
2 2 ThS. NCS Đàm Phương  Lan 0948.396.222 landamphuong@tueba.edu.vn PTK
0989.200.188
3 3 TS Nguyễn Thị Lan   Anh 0974.198.666 lananhketoantn@gmail.com TBM
4 4 ThS Thái Thị Thu   Trang 0982.198.499 trang1483@gmail.com PBM
5 5 ThS Nguyễn Trọng   Nghĩa 0983.201.475 nghiant.tueba@gmail.com  
6 6 ThS. NCS Nguyễn Hữu  Thu 0984.792.286 huuthu.tueba@gmail.com  
7 7 ThS Nguyễn Thị Thu   Hiền 0978.411.344 thuhien.tueba@gmail.com  
8 8 ThS Nguyễn Thị Thu   Huyền 0915.120.879 huyenqn.kt.dhkttn@gmail.com  
9 9 ThS. NCS Đào Thuý  Hằng 0988.460.079 daothuyhang83@gmail.com  
10 10 ThS Bùi Thanh  Huyền 0977.008.017 buithanhhuyen.tueba@gmail.com  
11 11 ThS. NCS Hoàng Mỹ  Bình 0915.300.358 myhoangbinh@gmail.com  
12 12 CN Nguyễn Thị Thanh  Ngà 0982.411.225 Nguyenthanhngatn@gmail.com Đi học NN
13 13 ThS Vũ Thị  Minh 0974.522.692 Vuminh.stg@gmail.com GVK
14 14 ThS Hoàng Thị Hải  Yến  0985.980.842 Yenht.tvc@gmail.com  
15 15 ThS Nguyễn Thị  Thảo 01689.943.354 thaoxinhtueba@gmail.com  
16 16 ThS Khương Kiều  Trang 0973.426.810 khuongkieutrang.tn@gmail.com  
17 17 ThS Giang Thị  Trang 01692.221.174 giangtrang.tn@gmail.com CT HSV
18 18 ThS Phan Thanh  Vụ 0913.286.938 phanthanhvudhtn@gmail.com KN
19 19 ThS. NCS Đặng Quỳnh  Trinh 0916.899.882 trinhmabu@yahoo.com KN
20 20 ThS Dương Thị  Luyến 0904.904.711 duongluyenkt@gmail.com  
21 21 ThS Vương T. Hương  Giang 01692.683.082 vuongthihuonggiang2607.1212@gmail.com  
II. BM HTTT KẾ TOÁN    htttketoan.tueba@gmail.com  
22 1 ThS. NCS Đặng Thị  Dịu  0978.977.629 diulady@gmail.com TBM
0915.247.299
23 2 TS Đỗ Thị Thu  Hằng 0977.814.119 dohang.tueba@gmail.com PBM
24 3 TS Trần Tuấn  Anh  0977.813.119 Tuananhtueba@gmail.com KN
25 4 TS Đỗ Thị Hồng  Hạnh 0989.537.468 dohanhkt.sfl@tnu.edu.vn  
26 5 ThS. NCS Nông Ngọc  Hưng  01235.082.234 hungkttn@gmail.com Đi học NN
27 6 ThS. NCS Dương Thanh  Tình  0975.266.789 giaminh08@yahoo.com KN
28 7 ThS Hoàng Thị  Nguyệt  0986.191.213 nguyet.0811@gmail.com  
29 8 ThS Nguyễn Thị Kim  Oanh  01675.998.620 nguyenkimoanh87@gmail.com  
30 9 CN Hoàng Mai  Phương 0976.661.358 maiphuong@tueba.edu.vn Đi học NN
31 10 ThS Nguyễn Thị Hường  0989.876.008 Huongtn0511@gmail.com  
32 11 ThS Vũ Thị  Hòa  0979.439.563 minhhoa277@gmail.com Phó BTLC
33 12 ThS An Thị  Thư  0983.975.911   KN
34 13 ThS Nguyễn Thị  Hồng 0912.737.262 nguyenhong7980@gmail.com KN
35 14 CN Nguyễn Thị  Yến  01672.975.254 nguyenyen.tueba@gmail.com UV
36 15 CN Nguyễn Thị Minh Xuân  0976.336.695 minhxuan92tn.@gmail.com UV
III. BM KIỂM TOÁN    kiemtoan.tueba@gmail.com  
37 1 PGS. TS Đỗ Thị Thúy Phương  0974.286.288 Thuyphuongkt.tueba@gmail.com PTK
0912.551.531
38 2 ThS. NCS Nguyễn Phương   Thảo  0988.090.796 Thaonp.tueba@gmail.com TBM
39 3 ThS Dương Phương   Thảo  0979.848.307 duongphuongthao09@gmail.com  
40 4 ThS. NCS Nguyễn Thị  Tuân  0982.910.859 Nttuantueba@gmail.com PBM
41 5 ThS. NCS Phan Thị Thái Hà  0986.060.939 Thaiha.tueba@gmail.com  
42 6 ThS Nguyễn Thị Thu  Trang  0989.260.126 thutrangtueba@gmail.com  
43 7 ThS Nguyễn Thị Thu  Thư  0946.356.698 thuthu.tueba@gmail.com  
44 8 ThS. NCS Nguyễn Thị Kim  Anh 0912.997.979 kimanh7979@gmail.com  
45 9 ThS Dương Công  Hiệp 0978.656.909 conghiep.tueba@gmail.com TLHSSV
46 10 ThS Nguyễn Thị Ngọc  Bích 0984.122.211 bichnguyen1910@gmail.com  
47 11 ThS Nông Thị Kim   Dung 0916.363.008 kimnongdung@yahoo.com  
48 12 ThS Dương Thúy  Hồng 01689.444.826 duonghongtn91@gmail.com  
49 13 CN Lương Minh  Thùy 0984.901.606 luong.minh.thuy@gmail.com  
50 14 ThS Nguyễn Thu  0983.345.491 nguyenthuhatueba@gmail.com TLKH
51 15 ThS Nguyễn Thị Mai  Hương 0975.459.789 maihuong@tueba.edu.vn VPK
IV. BM KTDN   bmketoandn@gmail.com  
52 1 TS Ma Thị  Hường  0984.796.199 huongthiem@yahoo.com.vn PTK
53 2 ThS. NCS Nguyễn Thị   Nga 0987.355.792 nguyennga.tueba@gmail.com TBM
54 3 ThS. NCS Thái Thị Thái   Nguyên 0982.059.811 nguyentueba@gmail.com PBM
55 4 ThS. NCS Dương Thu   Minh 0912.274.972 Minhdtketoan@gmail.com  
56 5 TS Nguyễn Thị Hồng   Yến 0912.662.033 ngocantra@yahoo.com  
57 6 ThS. NCS Trần Thị Ngọc   Linh 0918.981.166 tranngoclinh25@gmail.com  
58 7 ThS. NCS Vũ Thị Quỳnh  Chi 0912.998.787 vqchi.tueba@gmail.com  
59 8 ThS. NCS Dương Thị Hương   Liên 0983.584.084 huonglientn@gmail.com CTCĐ
60 9 ThS Đỗ Đức   Quang 0985.429.688 quangtueba@gmail.com Phó BTĐTN
61 10 ThS Nguyễn Thị Hoài  Thu 0978.425.253 Nguyenhoaithu2010@gmail.com  
62 11 ThS Bạch Thị  Huyên 01682.934.045 bachthihuyen1988@gmail.com  
63 12 ThS Nguyễn Thị Minh  Hằng 0983.230.286 nguyenminhhang232@gmail.com  
64 13 TS Trần Thị  Nhung 0978.749.669 Nhungtt.tueba@gmail.com  
65 14 ThS Nguyễn Thị Ánh  Tuyết 0989.866.428 Anhtuyet.tueba@gmail.com BTLC
66 15 ThS. NCS Vũ Quỳnh  Nam  0967.369.678 quynhnam.tueba@gmail.com  
67 16 ThS. NCS Nguyễn Thị Kim Anh 0973.896.712 kimanh.tueba@gmail.com  
68 17 ThS Hà Thị Thanh  Hoa 0982.067.909   TL ĐBCL
69 18 ThS Nguyễn Thu  Hằng  0986.519.036 nguyenthuhang.tueba@gmail.com  
V. VĂN PHÒNG KHOA 02803.647.751 vpketoan.tueba@gmail.com   

Tổng số CBGV của khoa 69 (trong đó 61 CBGV trong khoa, 02 ứng viên mới và 06 GVKN

 

Video