Danh sách Cán bộ, Giảng viên Khoa Kế toán
23/02/2017 | 10313 lượt xem
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   
KHOA KẾ TOÁN   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
          Thái Nguyên, ngày 13 tháng 11 năm 2019  
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI KHOA KẾ TOÁN 
(Kể cả kiêm nhiệm và đi nước ngoài) 
TT SL Học hàm, học vị  Họ và tên   SĐT Email Ghi chú 
I. BM KẾ TOÁN TH (16 GV+02 NN+02 KN) bmketoandn@gmail.com  
1 1 PGS.TS Trần Đình  Tuấn 912.039.920 Trantuankt@gmail.com TK
2 2 TS Đàm Phương  Lan 948.396.222 landamphuong@tueba.edu.vn PTK
989.200.188
3 3 TS Nguyễn Thị Lan   Anh 974.198.666 lananhketoantn@gmail.com TBM
4 4 ThS Thái Thị Thu   Trang 982.198.499 trang1483@gmail.com PBM
5 5 ThS Nguyễn Trọng   Nghĩa 983.201.475 nghiant.tueba@gmail.com CTCĐ
6 6 ThS.NCS Nguyễn Hữu  Thu 984.792.286 huuthu.tueba@gmail.com  
7 7 ThS Nguyễn Thị Thu   Hiền 978.411.344 thuhien.tueba@gmail.com  
8 8 ThS Nguyễn Thị Thu   Huyền 915.120.879 huyenqn.kt.dhkttn@gmail.com  
9 9 ThS.NCS Đào Thuý  Hằng 988.460.079 daothuyhang83@gmail.com  
10 10 ThS.NCS Hoàng Mỹ  Bình 915.300.358 myhoangbinh@gmail.com  
11 11 ThS Vũ Thị  Minh 974.522.692 Vuminh.stg@gmail.com GVK
12 12 ThS Hoàng Thị Hải  Yến  985.980.842 Yenht.tvc@gmail.com  
13 13 ThS Nguyễn Thị  Thảo 0389.943.354 thaoxinhtueba@gmail.com  
14 14 ThS Khương Kiều  Trang 973.426.810 khuongkieutrang.tn@gmail.com  
15 15 ThS Giang Thị  Trang 0392.221.174 giangtrang.tn@gmail.com CHT
16 16 ThS Dương Thị  Luyến 904.904.711 duongluyenkt@gmail.com  
17 17 ThS.NCS Vương T. Hương  Giang 0392.683.082 vuongthihuonggiang2607.1212@gmail.com ĐH NN
18 18 ThS.NCS Nguyễn Thị Thanh  Ngà 982.411.225 Nguyenthanhngatn@gmail.com ĐH NN
19 19 ThS Phan Thanh  Vụ 913.286.938 phanthanhvudhtn@gmail.com KN
20 20 ThS.NCS Đặng Quỳnh  Trinh 916.899.882 trinhmabu@yahoo.com KN
II. BM HTTT KT (10 GV+02 NN) htttketoan.tueba@gmail.com  
21 1 ThS.NCS Đặng Thị  Dịu  978.977.629 diulady@gmail.com  
915.247.299
22 2 TS Đỗ Thị Thu  Hằng 977.814.119 dohang.tueba@gmail.com TBM
23 3 ThS Hoàng Thị  Nguyệt  986.191.213 nguyet.0811@gmail.com  
24 4 ThS Nguyễn Thị Kim  Oanh  0375.998.620 nguyenkimoanh87@gmail.com  
25 5 ThS Nguyễn Thị Hường  989.876.008 Huongtn0511@gmail.com  
26 6 ThS Vũ Thị  Hòa  979.439.563 minhhoa277@gmail.com PBTLC
27 7 TS Đỗ Thị Hồng  Hạnh 989.537.468 dohanhkt.sfl@tnu.edu.vn PBM
28 8 ThS Hoàng Mai  Phương 987.189.966 maiphuong@tueba.edu.vn  
29 9 ThS.NCS Dương Thanh  Tình  975.266.789 thanhtinhtueba@gmail.com TLHSSV
30 10 TS Trần Tuấn  Anh 977.813.119 tuananhtueba@gmail.com  
31 11 ThS An Thị  Thư  983.975.911 anthu@tueba.edu.vn KN
32 12 ThS Nguyễn Thị  Hồng 912.737.262 nguyenhong7980@gmail.com KN
III. BM KIỂM TOÁN (11 GV+01 VPK) kiemtoan.tueba@gmail.com  
33 1 TS Nguyễn Phương   Thảo  988.090.796 Thaonp.tueba@gmail.com TBM
34 2 PGS.TS Đỗ Thị Thúy Phương  974.286.288 Thuyphuongkt.tueba@gmail.com PTK
912.551.531
35 3 ThS.NCS Nguyễn Thị  Tuân  982.910.859 Nttuantueba@gmail.com PBM
36 4 ThS.NCS Phan Thị Thái Hà  986.060.939 Thaiha.tueba@gmail.com  
41 5 ThS Nguyễn Thị Thu  Trang  989.260.126 thutrangtueba@gmail.com  
42 6 ThS Nguyễn Thị Thu  Thư  972.591.683 thuthu.tueba@gmail.com  
43 7 TS Nguyễn Thị Kim  Anh 912.997.979 kimanh7979@gmail.com SN 1973
44 8 ThS Dương Công  Hiệp 978.656.909 conghiep.tueba@gmail.com  
45 9 ThS Nguyễn Thị Ngọc  Bích 984.122.211 bichnguyen1910@gmail.com PCH
46 10 ThS Nông Thị Kim   Dung 985537268 nongdung8080@gmail.com  
47 11 ThS Nguyễn Thu  983.345.491 nguyenthuhatueba@gmail.com TLKHĐT
48 12 ThS Nguyễn Thị Mai  Hương 975.459.789 maihuong@tueba.edu.vn VPK
IV. BM KẾ TOÁN DN (17 GV) bmketoandn@gmail.com  
49 1 TS Nguyễn Thị   Nga 987.355.792 nguyennga.tueba@gmail.com TBM
50 2 ThS.NCS Thái Thị Thái   Nguyên 982.059.811 nguyentueba@gmail.com PBM
51 3 TS Ma Thị  Hường  984.796.199 huongthiem@yahoo.com.vn PTK
52 4 ThS.NCS Dương Thu   Minh 912.274.972 Minhdtketoan@gmail.com  
53 5 TS Nguyễn Thị Hồng   Yến 912.662.033 nguyenyen82.hvnh@gmail.com  
54 6 ThS.NCS Trần Thị Ngọc   Linh 918.981.166 tranngoclinh25@gmail.com  
55 7 TS Vũ Thị Quỳnh  Chi 912.998.787 vqchi.tueba@gmail.com  
56 8 ThS Dương Thị Hương   Liên 983.584.084 huonglientn@gmail.com  
57 9 ThS Đỗ Đức   Quang 985.429.688 quangtueba@gmail.com  
58 10 ThS.NCS Nguyễn Thị Hoài  Thu 978.425.253 Nguyenhoaithu2010@gmail.com  
59 11 ThS.NCS Bạch Thị  Huyên 0382.934.045 bachthihuyen1988@gmail.com  
60 12 ThS Nguyễn Thị Minh  Hằng 983.230.286 nguyenminhhang232@gmail.com  
61 13 TS Trần Thị  Nhung 978.749.669 Nhungtt.tueba@gmail.com  
62 14 TS Vũ Quỳnh  Nam  967.369.678 quynhnam.tueba@gmail.com  
63 15 ThS Hà Thị Thanh  Hoa 982.067.909 hahoaktdn@gmail.com TLĐBCL
64 16 ThS Nguyễn Thu  Hằng  986.519.036 nguyenthuhang.tueba@gmail.com  
65 17 ThS.NCS Nguyễn Thị Kim Anh 973.896.712 kimanh.tueba@gmail.com SN 1985
V. VĂN PHÒNG KHOA 2.083.647.751 vpketoan.tueba@gmail.com   

                                                                           NGƯỜI LẬP 

 

 

 

                                                                              Nguyễn Thị Mai Hương

     

 

Video