Liên hệ
12/09/2016 | 5743 lượt xem

Khoa Kế toán

Phòng 412 Khu Nhà làm việc và Nghiên cứu, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

 Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Tell: (84) 2803.647.751

Email: vpketoan.tueba@gmail.com

Các trợ lý:

   1. Hà Thị Thanh Hoa                Trợ lý KT&ĐBCLGD - 0982.067.909 - hahoaktdn@gmail.com

   2. Nguyễn Thu Hà                     Trợ lý Đào tạo - 0983.345.491 - nguyenthuhatueba@gmail.com

   3. Dương Công Hiệp                Trợ lý HSSV - 0978.656.909 - conghiep.tueba@gmail.com

   4. Vũ Thị Minh                            Trợ lý Giáo vụ - 0974.522.692 - Vuminh.stg@gmail.com

Video