KHÓA TẬP HUẤN THÔNG TƯ 107/2017/TT-BTC
16/04/2018 | 3213 lượt xem

Nhằm nâng cao và bồi dưỡng kiến thức trong giảng dạy, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác kế toán tài chính, đồng thời hướng dẫn chi tiết thực hiện Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 về Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (HCSN). Tại trường Đại học Kinh tế và QTKD, trong 2 ngày 14-15/4/2018, Khoa Kế toán, Trường Đại học kinh tế và QTKD đã tổ chức lớp tập huấn Chế độ Kế toán HCSN cập nhật theo Thông tư 107/2017/TT-BTC. Tham gia Khóa tập huấn có hơn 70 học viên là giảng viên Khoa Kế toán, các cán bộ phòng Kế hoạch - Tài chính Trường Đại học Kinh tế và QTKD, giảng viên và kế toán của một số trường thành viên trong Đại học Thái Nguyên, một số cán bộ kế toán tại các đơn vị ngoài trường và các em sinh viên của Khoa Kế toán.

TS. Hà Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch Hội Kế toán - Kiểm toán Việt Nam đã giảng dạy các nội dung cơ bản của Thông tư 107/2017/TT-BTC thay thế Quyết định 19/2006/QĐ-BTC về Chế độ kế toán HCSN và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 nhằm đáp ứng các yêu cầu mới, phù hợp với bối cảnh thực tiễn và phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) 2015, Luật Kế toán 2015 và các cơ chế, chính sách tài chính hiện hành. TS. Hà Thị Ngọc Hà đã nhấn mạnh những điểm mới quan trọng trong công tác kế toán như: Hệ thống chứng từ kế toán; Hệ thống tài khoản kế toán; Hệ thống sổ kế toán; Hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán; So sánh những điểm khác nhau cơ bản giữa chế độ kế toán HCSN theo QĐ 19/2016/QĐ-BTC với Thông tư 107/2017/TT-BTC. Chương trình tập huấn cũng dành thời gian cho các học viên thảo luận, trao đổi với giảng viên về các vướng mắc đang gặp phải trong quá trình áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC vào thực tiễn. Các vướng mắc đã được TS. Hà Thị Ngọc Hà giải đáp cho học viên.

Khóa tập huấn chế độ kế toán HCSN theo Thông tư 107/2017/TT-BTC do Khoa Kế toán tổ chức đã giúp các giảng viên, sinh viên, cán bộ kế toán và các đối tượng quan tâm kịp thời cập nhật những văn bản mới nhất về kế toán để vận dụng vào thực tế nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và tăng cường hiệu quả công tác quản lý tài chính kế toán trong các đơn vị HCSN.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI TẬP HUẤN

PGS.TS Trần Đình Tuấn - Trưởng Khoa Kế toán phát biểu khai mạc Khóa tập huấn Thông tư 107/2017/TT-BTC

TS. Hà Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch Hội Kế toán & Kiểm toán Việt Nam giảng dạy cho Khóa tập huấn

Các học viên tham gia Khóa tập huấn

  Khóa tập huấn chụp ảnh lưu niệm

 

TS. Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng Bộ môn Kế toán tổng hợp

Video