Bộ môn Kinh tế đầu tư
31/12/2016 | 2930 lượt xem

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM, HỌC VỊ

SỐ ĐTDĐ

EMAIL

GHI CHÚ

1

Đinh Trọng Ân

ThS

0974665174

dinhtrongan@tueba.edu.vn

 

2

Nguyễn Thị Thuỳ Dung

ThS

088630389

dungntt@tueba.edu.vn

 

3

Hoàng Thị Thu Hằng

ThS

0974808968

thuhang@tueba.edu.vn

 

4

Nguyễn Huy Hoàng

ThS

0912737779

nguyenhuyhoangdhkt@tueba.edu.vn

 Bí thư LCĐ

5

Triệu Văn Huấn

ThS

0977306609
0915559609

trieuvanhuan88@tueba.edu.vn

 

6

Nguyễn Thị Thanh Huyền

ThS

0989998565

ntthuyen@tueba.edu.vn

Phó Trưởng BM

7

Vũ Việt Linh

ThS

0945666757

vvlinh@tueba.edu.vn

 

8

Nguyễn Tiến Long

GVC, TS

0912485659
0965451656

nguyentienlong@tueba.edu.vn

Phó trưởng Khoa 

9

Nguyễn Thị Ngân

ThS

0974186783

ntngan@tueba.edu.vn

Trợ lý KT&ĐBCLGD

10

Đặng Kim Oanh

ThS

0986799818

dkimoanh@tueba.edu.vn

 

11

Dương Thị Tình

TS

0978875866

duongthitinh@tueba.edu.vn

 

12

Phạm Lê Vân

ThS

0945274156

vanpham@tueba.edu.vn

 

13

Nguyễn Thị Thuý Vân

GVC, TS

0912766598

leminh@tueba.edu.vn

 

14

Đinh Thị Vững

ThS

01668540294
0918025870

dtvung@tueba.edu.vn

 

 

Nguyễn Xuân Điệp

Video