Bộ môn Kinh tế phát triển
31/12/2016 | 2756 lượt xem

 

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM, HỌC VỊ

SỐ ĐTDĐ

EMAIL

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Lương Anh

ThS

0986275333

ntlanh@tueba.edu.vn

 

2

Nguyễn Thị Thu Hà

TS

0912102154

ntthuha@tueba.edu.vn

 Trưởng BM

3

Nguyễn Thu Hà

ThS

0974159763

 ntha.ktpt@tueba.edu.vn

Bí thư CĐGV

4

Phạm Thị Mai Hương

ThS

0972992678

 maihuongktpt@tueba.edu.vn

 

5

Vũ Thị Thu Huyền

ThS

01668682468

Huyenvukttn@tueba.edu.vn

 

6

Nguyễn Thị Tâm

ThS

01665986905

tamntktpt@tueba.edu.vn

 

7

Mai Thị Huyền Trang

ThS

0979754612

 maitrangkttn@tueba.edu.vn

 

 

Nguyễn Xuân Điệp

Video