Bộ môn Kinh tế y tế
31/12/2016 | 3718 lượt xem

 

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM, HỌC VỊ

SỐ ĐTDĐ

EMAIL

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Thu Thương

TS

0967681643

nttthuong@tueba.edu.vn

 

2

Vũ Thị Trà Mi

ThS

0981620663

mivu2510@tueba.edu.vn

 

3

Nguyễn Thị Thanh Quý

ThS

0917558382

thanhquynguyen@tueba.edu.vn

 

4

Nguyễn Thị Thu

ThS

0983483538

ntthu@tueba.edu.vn

Phó Trưởng BM

5

Dương Huyền Thương

ThS

0974877641

duonghuyenthuong@tueba.edu.vn

 

6

Trịnh Thị Thu Trang

ThS

0973115925

trinhthithutrang@tueba.edu.vn

Trợ lý HSSV

7

Đoàn Huyền Trang

ThS

0389954134

doanhuyentrang@tueba.edu.vn

 

 

Nguyễn Xuân Điệp

Video