Thông báo thời gian báo cáo chuyên đề của NCS Bùi Văn Lương
18/01/2019 | 1686 lượt xem

Khoa Quản lý - Luật kinh tế thông báo về việc:

Tổ chức báo cáo Chuyên đề cho Nghiên cứu sinh Bùi Văn Lương

- Thời gian: 15h00 thứ 2 ngày 21/1/2019

- Địa điểm: Phòng họp A

Kính mời các đồng chí quan tâm tham dự!

Nguồn: Sau đại học
Trợ lý Khoa học & Đào tạo

Video