Thông báo thời gian báo cáo Chuyên đề và Seminar của NCS Lê Thanh Tùng
08/01/2019 | 1649 lượt xem

Khoa Quản lý - Luật kinh tế thông báo về việc:

1. Tổ chức báo cáo Chuyên đề cho Nghiên cứu sinh Lê Thanh Tùng:

- Thời gian: 14h00 thứ 6 ngày 11/1/2019

- Địa điểm: Phòng họp B

2. Tổ chức báo cáo Seminar miột số nội dung nghiên cứu cho Nghiên cứu sinh Lê Thanh Tùng:

- Thời gian: 15h30 thứ 6 ngày 11/1/2019

- Địa điểm: Phòng họp B

Kính mời các đồng chí quan tâm tham dự!
Nguồn: Sau đại học
Trợ lý Khoa học & Đào tạo

Video